Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?

     Khi thành lập một cơ sở để tiến hành hoạt động kinh doanh thì điều mà chủ sở hữu bao giờ cũng nghĩ đến là thuế, hóa đơn. Các loại hình doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn để quản lý kinh tế của mình. Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể thì chỉ được pháp luật cho phép sử dụng hóa đơn gì hay hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn  không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
1. Quy định về hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

        Căn cứ vào quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về vấn đề hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì có hai loại hóa đơn bao gồm: hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn VAT) và hóa đơn bán hàng. Đầu tiên, phân biệt hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng để biết rõ khái niệm về hai loại hóa đơn này từ đó, ta sẽ biết được hộ kinh doanh cá thể có thể được sử dụng loại hóa đơn nào.

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?


2.  Khái niệm hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng

    Hóa đơn đỏ – hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, vận tải trong nước và trong dịch vụ mua bán. Đây là loại hóa đơn chính thức được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam. Hóa đơn này được dùng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai và tính toán thuế giá trị gia tăng của mình theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp sau:

- Thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trong nước.

- Thực hiện hoạt động vận tải trong, ngoài nước.

- Thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan hay các trường khác tương tự như xuất khẩu.

Nội dung trên hóa đơn đỏ sẽ thể hiện các thông tin chính như tên, địa chỉ, mã số thuế của hai bên giao dịch (bên bán và bên mua), danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ thực hiện giao dịch, ngày tháng thực hiện giao dịch, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ trong đó những giá trị nào phải tính thuế, thuế suất, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ sau thuế mà bên mua phải trả.

     Hóa đơn bán hàng là hóa đơn sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trong nước. Ngoài ra, đây là loại hóa đơn được các cá nhân, tổ chức sử dụng để kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi xuất khẩu hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác tương tự như xuất khẩu, cụ thể:

- Thực hiện hoạt động bán hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức thuộc khu phi thuế quan.

- Thực hiện hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ở trong nước.

- Thực hiện cung ứng dịch vụ của các cá nhân, tổ chức giao dịch với nhau trong khu phi thuế quan.

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?

    Hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa cho các tổ chức hay cá nhân trong khu phi thuế quan, các dịch vụ vào nội địa, trong khu phi thuế quan với nhau.
    Từ khái niệm trên thì điểm khác nhau cơ bản của hai loại hóa đơn này là: hóa đơn đỏ sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ còn hóa đơn bán hàng thì lại sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

3. Quy trình mua hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh cá thể

- Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ. Đây là bước quan trọng, cần có sự chính xác thông tin để không bị trả lại hồ sơ. Trong đó cần có các loại giấy tờ như đơn đề nghị mua hóa đơn, chứng minh thư/ thẻ căn cước của người đề xuất, bản cam kết địa chỉ kinh doanh cũng như giấy phép hợp pháp.

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?- Thứ hai, tiến hành mua hóa đơn ở cơ quan thuế mà mình đã khai thuế. Hóa đơn sẽ được cơ quan thuế xuất theo từng tháng cho hộ kinh doanh.

- Thứ ba, các hộ kinh doanh sau khi đăng ký hóa đơn xong, có thể đến mua hóa đơn với đầy đủ thông tin chính xác về tên chủ hộ kinh doanh, địa chỉ cơ sở kinh doanh, mã số thuế.

Các bước để mua hóa đơn cho hộ kinh doanh không khó nhưng cần đảm bảo sự cam kết về sự chính xác các thông tin, tránh nhầm lẫn, sai sót và phát sinh các sự vụ phía sau.

4. Số lượng hóa đơn bán hàng hộ kinh doanh cá thể được mua:

+ Lần đầu đăng ký mua: được mua một quyển với tối đa năm mươi số, nếu chưa hết tháng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng hết hóa đơn thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số hóa đơn đã dùng và thời gian còn lại trong tháng đó để bán tiếp.

Hộ kinh doanh cá thể có xuất được hóa đơn không?

+ Những lần tiếp theo mua: cơ quan thuế sẽ căn cứ vào số lượng hóa đơn bán hàng mà hộ kinh doanh cá thể đã sử dụng của tháng trước và nhu cầu của hộ kinh doanh cá thể đó để quyết định số lượng hóa đơn bán ra. Tuy nhiên, trong một lần bán số lượng hóa đơn không bao giờ lớn hơn số lượng hóa đơn bán cho hộ kinh doanh cá thể vào tháng trước đó. 

   Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể. Nếu bạn có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh, bạn có thể sử dụng dịch vụ trọn gói gồm thành lập hộ kinh doanh và xin cấp mã số thuế.