Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu

Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu

    Cùng với các mô hình kinh doanh khác, hộ kinh doanh đang là mô hình khá phổ biến ở nước ta, được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh đơn giản và áp dụng theo phương thức thuế khoán nên hình thức này khá được người dân ưa chuộng. Nhà nước ta luôn tạo điều kiện tốt nhất để góp phần cho mỗi cá nhân, tổ chức lao động, kinh doanh, sản xuất, tạo công ăn việc làm,thu nhập, giúp nâng cao mức sống, thúc đẩy nền kinh tế pháp triển hơn. 

Bên cạnh các công ty được thành lập và ngày càng lớn mạnh thì không thể thiếu vai trò của hộ kinh doanh. Tuy nhiên cũng có những lưu ý và hạn chế khi thành lập hộ kinh doanh so với các loại hình doanh nghiệp khác. Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc tìm hiểu quy định về hộ kinh doanh cá thể có được phép tham gia đấu thầu không?

1. Hộ kinh doanh là gì?

Về bản chất, hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận có tư cách pháp nhân. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Tuy nhiên, tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã đưa ra định nghĩa về hộ kinh doanh. Theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.“

Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu
   
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, ta có thể hiểu, hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hay một nhóm người gồm các cá nhân là những công dân Việt Nam phải đủ độ tuổi theo quy định, có thể chịu trách nhiệm đầy đủ cho hành vi cua mình hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh dưới quy mô mười người lao động và chịu trách nhiệm bằng chính tài sản của mình. Đối với hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh cá thể có được phép tham gia đấu thầu không?

Theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013 quy định tư cách pháp lý của nhà thầu khi tham gia vào hoạt động đấu thầu như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư


Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu


Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

- Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu 3. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân.

- Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu thầu


Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên khi hộ kinh doanh tham gia đấu với tư cách là tổ chức thì không đáp ứng các điều kiện về nhà thầu do đó không được tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu là tổ chức. Tuy nhiên, khi một cá nhân làm chủ hộ kinh doanh thì vẫn được tham gia đấu thầu với tư cách cá nhân khi có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013.

Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

  Tóm lại, không phân biệt bên bạn là cá nhân, công ty hay hộ kinh doanh, chỉ cần bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên là bạn có tư cách dự thầu.