Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh phát triển ngày càng phổ biến. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, việc hoạt động kinh doanh không còn đạt hiệu quả như mong muốn, các hộ kinh doanh cá thể có mong muốn ngừng kinh doanh và hủy giấy phép kinh doanh. Vậy thủ tục hủy đăng ký kinh doanh cần thực hiện theo trình tự như thế nào?

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Trước tiên để hiểu về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì nên hiểu hộ kinh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể sẽ do một cá nhân (cá nhân là công dân Việt Nam) hoặc một nhóm người hoặc có thể là một hộ gia đình làm chủ, hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cụ thể, và hộ kinh doanh này chỉ sử dụng không quá mười lao động, hộ kinh doanh hoạt động không có con dấu và đặc biệt phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình.

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể


Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và năng lực pháp luật; hoặc các hộ gia đình đều có quyền tiến hành thành lập hộ kinh doanh và phải có nghĩa vụ trong việc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Và trong trường hợp chấm dứt kinh doanh thì phải tiến hành các thủ tục để hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ doanh, cụ thể việc hủy sẽ tiến hành theo trình tự dưới đây.

2. Làm thế nào để hủy đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

Khi bạn muốn huỷ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì bạn phải làm thủ tục về chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh của bạn cụ thể theo  Điều 77 tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định như sau:

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể


“Khi hộ kinh doanh của bạn chấm dứt hoạt động kinh doanh thì bạn phải tiến hành gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh và bạn phải nộp lại bản gốc đối với Giấy chứng nhận về đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan mà bạn đã đăng ký trước đó, cụ thể là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi bạn đã đăng ký. Tuy nhiên, trước khi bạn tiến hành làm thủ tục hủy giấy chứng nhận tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì đòi hỏi bạn phải thanh toán hết các khoản nợ, và bạn phải làm thủ tục với cơ quan thuế để hộ kinh doanh của bạn được xác nhận là không còn nợ thuế và nợ các nghĩa vụ tài chính khác”.

3. Thủ tục hủy đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm những gì?

a. Hồ sơ khóa mã số thuế

Để khóa mã số thuế hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế quản lý.
Hồ sơ chỉ gồm :
+ Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( bản gốc)

b. Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể


Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục trả giấy phép.

Hộ kinh doanh chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau :
+ Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.
+ Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý : mã số thuế bị khóa ở đây là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên mã số thuế này chỉ khóa trong hoạt động hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân của mình.

c. Trả giấy phép hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế , hộ kinh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Hồ sơ cần nộp gồm :
+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ( phụ lục III-25 ban hành kèm theo Thông tư20/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
+ Giấy phép hộ kinh doanh ( bản gốc).
+ Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Sau khi nhận được hồ sơ trong thời gian 3 ngày làm việc Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh đã trả giấy phép kinh doanh. Đến đây là thủ tục giải thể hộ kinh doanh đã hoàn tất.

4. Mức xử phạt đối với hộ kinh doanh cá thể không thực hiện thủ tục hủy đăng ký kinh doanh

Thủ tục huỷ đăng ký hộ kinh doanh cá thể


Có thể bị xử phạt hành chính đối với hành vi nghỉ kinh doanh nhưng không tiến hành huỷ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đúng pháp luật. Cụ thể, theo điều 44 tại Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định phạt cảnh cáo hoặc có thể phạt tiền từ 500 nghìn  đến 1 triệu, ngoài ra có thể thu hồi Giấy chứng nhận về đăng ký hộ kinh doanh.