Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ?

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ?

Khi thành lập một cơ sở để tiến hành hoạt động kinh doanh thì điều mà chủ sở hữu bao giờ cũng nghĩ đến là thuế, hóa đơn. Các loại hình doanh nghiệp hay hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn để quản lý kinh tế của mình. Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể thì chỉ được pháp luật cho phép sử dụng hóa đơn gì hay hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.

1. Hóa đơn đỏ là gì?

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ?


Hóa đơn đỏ – hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, vận tải trong nước và trong dịch vụ mua bán. Đây là loại hóa đơn chính thức được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam. Hóa đơn này được dùng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai và tính toán thuế giá trị gia tăng của mình theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp sau:

- Thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trong nước.
- Thực hiện hoạt động vận tải trong, ngoài nước.
- Thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan hay các trường khác tương tự như xuất khẩu.

Nội dung trên hóa đơn đỏ sẽ thể hiện các thông tin chính như tên, địa chỉ, mã số thuế của hai bên giao dịch (bên bán và bên mua), danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ thực hiện giao dịch, ngày tháng thực hiện giao dịch, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ trong đó những giá trị nào phải tính thuế, thuế suất, tổng giá trị thanh toán hàng hóa dịch vụ sau thuế mà bên mua phải trả.

2. Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ hay không?

Dựa vào căn cứ tại khoản 4 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng có nêu khái niệm như thế nào là phương pháp khấu trừ thuế. Theo đó, phương pháp khấu trừ thuế là cách tính toán số thuế giá trị tăng thêm bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ cho số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Thuế GTGT= Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Phương pháp khấu trừ thuế này được sử dụng cho các cơ sở kinh doanh thực hiện tất cả các chế độ về kế toán, hóa đơn, chứng từ, cụ thể bao gồm: cơ sở kinh doanh có doanh thu từ một tỷ đồng trở lên trong một năm tài chính, trừ hộ kinh doanh cá thể; tự chính các cơ sở kinh doanh đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trừ hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ?


Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cơ sở kinh doanh muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì phải Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp (ví dụ như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,..) có tư cách pháp nhân đều đủ thì mới được đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Mà dựa theo phân tích trên, hộ kinh doanh cá thể chỉ được tính thuế theo phương pháp trực tiếp nên không đủ điều kiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc tạo lập hóa đơn khi thực hiện việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc trường hợp được phép tự in, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế có thẩm quyền. Theo quy định trên, hộ kinh doanh không phải là đối tượng có thể tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in hóa đơn giá trị gia tăng. Và chính tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này có quy định hộ kinh doanh cá thể được phép mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế.

Vậy, hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn đỏ mà chỉ có thể được xuất hóa đơn bán hàng. Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp phải thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế.

3. Quy định xuất hóa đơn đối với các hộ kinh doanh cá thể

Thực tế, dù không thể xuất hóa đơn đỏ như các doanh nghiệp song các hộ kinh doanh cá thể lại được phép xuất hóa đơn GTGT do cơ quan thuế phát hành và bán theo tháng.

Hộ kinh doanh cá thể có thể xuất hóa đơn đỏ?


Theo Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được phép mua hóa đơn của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ tính theo tỷ lệ % x doanh thu.
Tại Khoản 2, Điều 12 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

- Cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo từng tháng.
- Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển (gồm 50 số hóa đơn cho mỗi loại hóa đơn). Những trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa hết tháng đã dùng hết hóa đơn mua lần đầu thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn sẽ bán cho lần mua tiếp theo.

- Đối với những lần mua hóa đơn tiếp theo của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế sau khi đã kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và văn bản đề nghị mua hóa đơn và giải quyết nhu cầu mua hóa đơn này trong ngày. Tuy nhiên, số lượng hóa đơn bán ra cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cũng sẽ được giới hạn: không bán quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

- Những trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu mua hóa đơn quyển, chỉ muốn mua hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn lẻ  (01 số hóa đơn) theo từng lần phát sinh và sẽ không thu tiền.
Ngoài ra, các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành, khi muốn chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hay hóa đơn điện tử để sử dụng thì bắt buộc phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế bắt đầu từ ngày chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.