Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng

Hộ kinh doanh cá thể là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Nhiều cá nhân muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các vấn đề như: điều kiện thành lập hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh cá thể được mở tài khoản ngân hàng hay không? Bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn đọc.

I. Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng


- Chủ thể thành lập hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các hộ gia đình. Khác với quyền thành lập doanh nghiệp thì người nước ngoài sẽ không có quyền thành lập hộ kinh doanh.

- Hộ kinh doanh phải kinh doanh những ngành, nghề không bị cấm kinh doanh.

Ngành, nghề bị cấm kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các cam kết của Việt Nam với quốc tế về mở cửa thị trường đầu tư kinh doanh.

- Hộ kinh doanh phải chuẩn bị vốn, tài sản vì hộ kinh doanh được thành lập với nghề nghiệp là kinh doanh nên bắt buộc phải có tài sản ban đầu để tạo dựng cơ sở vật chất cho hộ kinh doanh hoạt động.

- Điều kiện về tên riêng của hộ kinh doanh. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

+ Loại hình “Hộ kinh doanh”;

+ Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, z, w, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

II. Hộ kinh doanh cá thể có được mở tài khoản ngân hàng hay không?

Trước đó, Thông tư 23/2014/TT-NHNN cho phép hộ kinh doanh được phép mở tài khoản tại ngân hàng; nhưng sau khi bị sửa đổi bởi Thông tư 32/2016/TT-NHNN; chỉ tổ chức là pháp nhân mới được mở TK thanh toán tại ngân hàng.

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng


Tuy nhiên, theo Thông tư 02/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2019); những tổ chức được thành lập; hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được mở tải khoản thanh toán; chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật

Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân; doanh nghiệp tư nhân; hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng


Theo quy định tại Thông tư trên; tổ chức được mở tài khoản thanh toán không còn giới hạn ở pháp nhân; mà vẫn gồm các loại hình tổ chức khác không phải là pháp nhân như quy định trước đây.

Nếu các tổ chức không có tư cách pháp nhân này không muốn tất cả các thành viên cùng phải tham gia giao dịch tài khoản nói riêng; giao dịch dân sự nói chung; thì có thể ủy quyền cho 1 người đại diện giao dịch.

Như vậy hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

III. Khi mở tài khoản ngân hàng, hộ kinh doanh cá thể có cần đăng ký với cơ quan thuế hay không?

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế;

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCs ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế;

Trường hợp Công ty mua hàng của hộ gia đình có trị giá trên 20 triệu đồng trở lên thì Công ty phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Do đó tài khoản của bên bán (hộ gia đình) phải được đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Hộ kinh doanh cá thể mở tài khoản ngân hàng


Trích Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).