Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ được người lao động quan tâm đặc biệt. Khi người lao động làm việc tại hộ kinh doanh thì có được đóng bảo hiểm xã hội (viết tắt là BHXH) không? Bài viết hôm nay sẽ tư vấn cho Quý vị về vấn đề này. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc gồm những ai?

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh


Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là người lao động gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên (áp dụng từ ngày 01/01/2018)

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc là người sử dụng lao đồng gồm:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Hộ kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxh


Việc đóng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh được thực hiện như sau:

a. Đối với người lao động

Trường hợp đơn vị là hộ kinh doanh cá thể có lao động hợp đồng thì thực hiện đăng ký để đóng BHXH bắt buộc cho người lao động tại BHXH địa phương nơi hộ kinh doanh có địa chỉ đăng ký.

b. Đối với chủ hộ

Theo Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu chủ hộ kinh doanh cá thể có hoạt động thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì chủ hộ phải tham gia BHXH bắt buộc. Nếu không thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì chủ hộ kinh doanh không phải tham gia BHXH bắt buộc và có thể lựa chọn hình thức BHXH tự nguyện.

3. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội bắt buộc ra sao?

Quá trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu diễn ra như sau:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hộ kinh doanh cá thể có phải đóng bhxhCần chuẩn bị hồ sơ sau: 

Thứ nhất, người lao động

Người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động, bao gồm các loại giấy tờ sau: 

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế theo (Mẫu TK1-TS).

+ Trong trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm Y tế cao hơn nộp bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Thứ hai, người lao động đi làm việc ở nước ngoài

+ Người lao động cần nộp tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tinbảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế theo (Mẫu TK1-TS). 

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới ở nước sở tại theo hợp đồng.

Thứ ba, hộ kinh doanh

+  Hộ kinh doanh cần nộp tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế theo (Mẫu TK3-TS). 

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo (Mẫu D02-TS);

+ Theo mẫu D01-TS Bảng kê thông tin.

Nơi nộp hồ sơ: đối tượng tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội Quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 

Thời hạn giải quyết là: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Như vậy, với câu hỏi hộ kinh doanh cá thể có được đóng BHXH không, thì qua các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là theo các quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, Chủ hộ kinh doanh cá thể phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo trình tự do pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định.