Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể tối đa bao nhiêu người?

Hộ kinh doanh cá thể tối đa bao nhiêu người?

1. Quy định về hộ kinh doanh cá thể?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và thông tư hướng dẫn của Nghị định 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh cá thể tối đa bao nhiêu người?


- Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh;
- Đăng ký kinh doanh tại một địa điểm;
- Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ;
- Sử dụng dưới 10 lao động.
 
2. Hộ kinh doanh cá thể quy định tối đa bao nhiêu người? 

Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về hộ kinh doanh như sau:

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Hộ kinh doanh cá thể tối đa bao nhiêu người?


Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch – Đầu tư (Nghị định 50/2016/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;

b) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

c) Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;

d) Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;

đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;

e) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Điểm b Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

3. Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục đăng kí hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, những cá nhân, nhóm cá thể hoặc người đại diện sẽ gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

- Họ, tên, số và ngày cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập;
- Ngành, nghề kinh doanh;
- Số vốn đăng ký kinh doanh;
- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh.
 
Hộ kinh doanh cá thể tối đa bao nhiêu người?

Kèm theo đó là bản sao giấy chứng minh nhân dân và biên bản họp nhóm cá nhân về việc đồng ý thành lập hộ kinh doanh cá thể đối với trường hợp do một nhóm người thành lập

Lưu ý:

- Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

- Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Những hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

Sẽ được cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể nếu đã đạt đủ các điều kiện:

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định;
- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này.

Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo những điều cần sửa đổi cho người đại diện.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cá thể cấp huyện sẽ gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và những cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Như vậy, hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên mà không thành lập doanh nghiệp thì bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thành lập doanh nghiệp.