Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sang tên hộ kinh doanh cá thể

 Sang tên hộ kinh doanh cá thể

1. Sang tên hộ kinh doanh cá thể là gì?

Sang tên hộ kinh doanh cá thể hay nói theo cách khác là sang nhượng cửa hàng, cửa hiệu, sang tên cửa hàng, quán coffe, quán ăn…. là việc chủ hộ kinh doanh bán đi hoạt động kinh doanh và chuyển hoạt động kinh doanh cho người khác vì rất nhiều lý do khác nhau

Sang tên hộ kinh doanh cá thểTrình tự, thủ tục sang tên hộ kinh doanh không được pháp luật quy định bởi lẽ Hộ kinh doanh không phải là tài sản để có thể mua bán chuyển nhượng, tuy nhiên pháp luật chỉ quy định cho trường hợp là Bán doanh nghiệp tư nhân hoặc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.
 
2. Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật, mỗi một cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất trên phạm vi cả nước. Do đó, chủ hộ kinh doanh cá thể muốn thay đổi người đứng tên hộ kinh doanh cá thể do sang tên hộ kinh doanh phải tiến hành theo trình tự chuyển tên hộ kinh doanh cá thể gồm hai thủ tục sau:

- Chủ hộ kinh doanh cá thể cũ làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh đã đăng ký. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh có trụ sở.

Sang tên hộ kinh doanh cá thể

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể


    Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Số vốn kinh doanh;

- Số lao động;

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Sang tên hộ kinh doanh cá thể


Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:


Sang tên hộ kinh doanh cá thể


- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

- Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

-  Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.