Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn gì?

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn gì?

Đối với hộ kinh doanh cá thể được xuất những loại hóa đơn nào? Liệu hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ không? Các hộ kinh doanh cá thể khi xuất hóa đơn cần phải tuân thủ theo những quy định nào? Là những thắc mắc của không ít người. Để giúp mọi người nắm bắt được đầy đủ các thông tin, quy định về vấn đề này, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp đầy đủ những vướng mắc trên.

1. Sự khác nhau giữa hóa đơn đỏ và hóa đơn bán hàng

** Hóa đơn đỏ (Hóa đơn GTGT)

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn gì?


Căn cứ theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, ban hành ngày 25/8/2014 đã định nghĩa rõ ràng về hóa đơn GTGT (hay còn gọi là hóa đơn đỏ):

Hóa đơn đỏ - Hóa đơn GTGT là loại hóa đơn được dùng để khai và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, vận tải trong nước và trong dịch vụ mua bán, cung ứng dịch vụ. Đây là loại hóa đơn chính thức được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành. Loại hóa đơn này được sử dụng cho các cá nhân, tổ chức kê khai và tính toán thuế GTGT của mình theo phương pháp khấu trừ trong các trường hợp:

- Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong nước;

- Hoạt động vận tải trong và ngoài nước;

- Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan và những trường hợp khác được coi như xuất khẩu.

Nội dung trên hóa đơn đỏ sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin như: tên, địa chỉ, mã số thuế của bên bán và bên mua, danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ thực hiện giao dịch, ngày tháng thực hiện giao dịch, tổng giá trị thanh toán hàng hóa/ dịch vụ, những hàng hóa/ dịch vụ nào phải tính thuế, thuế suất, tổng giá trị thanh toán hàng hóa/ dịch vụ sau thuế mà bên mua phải trả.

** Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn được sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp, được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trong nước hoặc khi xuất khẩu hàng hóa vào các khu phi thuế quan và các trường hợp khác tương tự như xuất khẩu, cụ thể:

- Bán hàng hóa cho các cá nhân, tổ chức thuộc khu phi thuế quan.

- Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ở trong nước.

- Cung ứng dịch vụ của các cá nhân, tổ chức giao dịch với nhau trong khu phi thuế quan.

Như vậy, có thể thấy, điểm khác nhau cơ bản của hai loại hóa đơn này là: hóa đơn đỏ sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ còn hóa đơn bán hàng thì sử dụng để kê khai và tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

2. Quy định xuất hóa đơn đối với hộ kinh doanh cá thể? Hộ kinh doanh cá thể được xuất loại hóa đơn nào?

Trên thực tế, mặc dù không được phép xuất hóa đơn đỏ như các doanh nghiệp nhưng các hộ kinh doanh cá thể lại được phép xuất hóa đơn GTGT do cơ quan thuế phát hành và bán theo tháng và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Cụ thể, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, quy định các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được phép mua hóa đơn của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ tính theo tỷ lệ % doanh thu.

Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn gì?


Vậy, hộ kinh doanh cá thể không được xuất hóa đơn đỏ mà chỉ có thể được xuất hóa đơn bán hàng. Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp cần phải đảm bảo thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế.

Cũng theo nội dung được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về việc bán hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

- CQT sẽ bán hóa đơn cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo từng tháng.

- Trước khi lấy hóa đơn từ cơ quan thuế, Hộ kinh doanh cá thể phải chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu lên các thông tin như: họ tên và địa chỉ mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn.

- Số lượng hóa đơn cơ quan thuế bán cho các hộ, cá nhân kinh doanh:

+ Lần đầu đăng ký mua: tối đa là 01 quyển (gồm 50 số hóa đơn cho mỗi loại hóa đơn). Những trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa hết tháng đã dùng hết hóa đơn mua lần đầu thì CQT sẽ căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn sẽ bán cho những lần mua tiếp theo.

+ Những lần mua hóa đơn tiếp theo: căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn của tháng trước, tình hình kê khai nộp thuế và nhu cầu sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể đó để CQT sẽ quyết định số lượng hóa đơn bán ra cho hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, số lượng hóa đơn bán ra cho các hộ, cá nhân kinh doanh cũng sẽ được giới hạn: không bán quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

+ Những trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu mua hóa đơn quyển, chỉ muốn mua hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế sẽ bán hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh và sẽ không thu tiền.

** Trình tự, thủ tục để hộ kinh doanh cá thể mua hóa đơn bán hàng tại cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn của Hộ kinh doanh cá thể

- Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng (Mẫu 3.3 được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người làm đơn đề nghị mua hóa đơn bán hàng.

+ Văn bản cam kết của người làm đơn mua hóa đơn bán hàng về địa chỉ thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy phép kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện cấp.

Chủ sở hữu tự mình hoặc ủy quyền cho người khác (người nhận ủy quyền phải trên 18 tuổi, đủ năng lực hành vi dân sự và phải có văn bản ủy quyền) đến mua hóa đơn nộp 01 bộ hồ sơ như trên cho cơ quan thuế cấp quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh. Khi điền vào mẫu đơn đề nghị, người làm hồ sơ phải chịu trách nhiệm với những thông tin cung cấp.

Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành, khi muốn chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hay hóa đơn điện tử để sử dụng thì bắt buộc phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế bắt đầu từ ngày chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Như vậy, bài viết trên đây đã giải đáp chi tiết việc hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn đỏ hay không? Đồng thời gửi tới bạn và doanh nghiệp các quy định xuất hóa đơn đối với các hộ kinh doanh cá thể.