Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử ngày càng phổ biến bởi những lợi ích thiết thực dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh,...Vậy hộ kinh doanh có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào là đúng quy định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp nhưng thông tin về vấn đề hóa đơn điện tử hộ kinh doanh.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh


Hóa đơn điện tử là hệ thống tập hợp những thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử.

Sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những phương tiện rất phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý nghiệp vụ và đặc biệt những hóa đơn điện tử có thể thay thế cho các hóa đơn giấy khác.

Hóa đơn điện tử được chia làm 4 loại chính như sau:

- Hóa đơn giá trị gia tăng: Hóa đơn này được áp dụng cho những người mua bán hàng hóa phải kê khai thuế gia tăng theo hình thức trừ khấu hao.

- Hóa đơn xuất khẩu: Hóa đơn này dùng cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ qua bên nước ngoài. Việc xuất và thu chi ở thuế quan phải theo hình thức và nội dung của luật quốc tế, cùng với theo quy định của luật thương mại cũng như luật thương mại điện tử.

- Hóa đơn bán hàng: Hóa đơn này được áp dụng cho những người mua bán hàng hóa phải kê khai thuế gia tăng theo hình thức trực tiếp.

- Các loại hóa đơn khác: Vé điện tử, thẻ điện tử, tem điện tử, phiếu xuất kho, các chứng từ điện tử có cùng nội dung nhưng khác về mặt tên gọi.

2. Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

Cụ thể, hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022 cho 03 trường hợp sau:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;  

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (nếu khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn);

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh: Cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh


Các hóa đơn điện tử được cấp lẻ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là hóa đơn điện tử bán hàng có mã của cơ quan Thuế.

Để được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo từng lần phát sinh, hộ, cá nhân kinh doanh gửi đơn đề nghị Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế để lập hóa đơn điện tử.

Sau khi hộ, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định (thuế GTGT, thu nhập cá nhân và các loại thuế, phí khác – nếu có), cơ quan Thuế sẽ cấp mã cho hóa đơn điện tử do hộ, cá nhân lập ngay trong ngày làm việc.

Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân hoạt động kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định sẽ nhận hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. 

Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh nhưng không có địa điểm kinh doanh cố định sẽ nhận hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. 

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện giao dịch với cơ quan Thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan Thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan Thuế trong thời gian tối đa 12 tháng (khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 

Thời hạn tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước 01/7/2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

3. Những trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử hộ kinh doanh


Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.