Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

 Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế chính sau: Thuế môn bài nộp theo mức thu nhập tháng; Thuế thu nhập cá nhân và Thuế giá trị gia tăng nộp căn cứ vào doanh thu hàng năm. Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên,… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này. Vậy thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh  nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020 được quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề trên qua bài viết dưới đây.

1. Quy định mới về nộp thuế khoán 2020

Cơ quan thuế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2019; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/1/2020. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế; danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế; bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

Địa điểm và hình thức công khai thông tin: dán niêm yết tài liệu công khai tại bộ phận “một cửa” của chi cục thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ, trung tâm thương mại. 

 2. Phương pháp khai thuế khoán

- HKD khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2019 đến ngày 05/12/2019, cụ thể:

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

+ Các trường hợpkhác thực hiệnkhai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2020 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

3. Công thức tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể (thuế hộ kinh doanh cá thể 2020)

Ngoại trừ các đối tượng không phải chịu một số khoản thuế mà thì hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng, cá nhân kinh doanh sẽ phải chịu các khoản thuế bao gồm: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo cách tính sau:

3.1.  Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/01/2017

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (HKD) được miễn lệ phí môn bài bao gồm: hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

- Mức thu đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau:

+HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2019 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2020 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2020 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

- HKD có hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng đầu năm 2020 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

- HKD nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/01/2020. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

3.2. Tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

Công thức tính thuế GTGT:

Số thuế GTGT phải nộp  =  Doanh thu tính thuế GTGT  X  Tỷ lệ thuế GTGT

Công thức tính thuế TNCN:

Số thuế TNCN phải nộp  =  Doanh thu tính thuế TNCN  X  Tỷ lệ thuế TNCN

Dựa vào: “Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. trường hợp không xác định được doanh thu đầu ra nên việc ấn định doanh thu tính thuế khoán sẽ thuộc thuẩn quyền của cơ quan quản lý thuế. Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân khác doanh thu tính thuế giá trị gia tăng vì còn được giảm trừ theo luật thuế thu nhập cá nhân.”

⇒ Doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh có sự khác biệt rõ rệt giữa việc có mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế hay không sử dụng hóa đơn bán hàng khi kinh doanh

4. Hướng dẫn nộp thuế khoán

- HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế(điểm 4 tại Thông báo).Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2020, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 2020

- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.