Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sang tên hộ kinh doanh cá thể

 Sang tên hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Vậy nếu muốn sang tên hộ kinh doanh cá thể thì làm sao? Thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề trên.

1.  Sang tên hộ kinh doanh cá thể là gì?

Sang tên hộ kinh doanh cá thể hay nói theo cách khác là sang nhượng cửa hàng, cửa hiệu, sang tên cửa hàng, quán coffe, quán ăn…. là việc chủ hộ kinh doanh bán đi hoạt động kinh doanh và chuyển hoạt động kinh doanh cho người khác vì rất nhiều lý do khác nhau

Sang tên hộ kinh doanh cá thể

Trình tự, thủ tục sang tên hộ kinh doanh không được pháp luật quy định bởi lẽ Hộ kinh doanh không phải là tài sản để có thể mua bán chuyển nhượng, tuy nhiên pháp luật chỉ quy định cho trường hợp là Bán doanh nghiệp tư nhân hoặc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.

2. Quy định của pháp luật về sang tên hộ kinh doanh cá thể

Khoản 2, 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập Hộ kinh doanh được hiểu như sau:

-  Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

- Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Sang tên hộ kinh doanh cá thể


Vì vậy, để được sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể khác thì hộ cá thể muốn được chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện như: Hộ kinh doanh phải cùng trong một phạm vi lãnh thổ, các thành viên trong hộ cá thể không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể đều chịu trách nhiệm tài sản vô hạn vì vậy để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng thì chủ hộ cá thể và chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là một. 

Không được đồng thời là thành viên hợp danh nhưng nếu các thành viên hợp danh còn lại cho phép thì vẫn có thể tiến hành và đảm nhiệm vai trò là chủ sở hữu hộ cá thể. Thì vẫn có thể tiến hành sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể. 

3. Thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục để sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể và hồ sơ pháp lý để sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể có thể hiểu như sau: 

Được quy định cụ thể tại Điều 90 Nghị đinh 01/2021/ NĐ-CP 

 - Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

=> Trong thông báo đề cập đế việc sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Bao gồm các thông tin về chủ sở hữu mới của hộ cá thể sau khi sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể. 

Sang tên hộ kinh doanh cá thể


- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

=> Biên bản họp phải bao gồm các nội dung liên quan đến việc sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể như: Thông tin của đơn vị nhận sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể, ngày để thực hiện thủ tục sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể….. 

 Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

-  Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
-  Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
-  Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
-  Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

4. Chủ thể có thẩm quyền giải quyết thủ tục sang tên hộ kinh doanh cá thể

Sang tên hộ kinh doanh cá thể


Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư  nơi hộ cá thể đăng ký kinh doanh có thẩm quyền giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc sang tên giấy phép kinh doanh hộ cá thể