Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

 Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không? Trình tự xuất hóa đơn thế nào và quy định của pháp luật đối với trường hợp hộ kinh doanh xuất hóa đơn ra sao? Đó là những thắc mắc phổ biến của các hộ kinh doanh. Hãy cùng chúng tối giải đáp qua bài viết dưới đây.

1. Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật (theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Khi lập hóa đơn phải có các nội dung sau:
- Tên loại hóa đơn;
- Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn;
- Tên liên hóa đơn;

Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

- Số thứ tự hóa đơn;
- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ;
- Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn;
- Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Lưu ý: Một số trường hợp ngoại lệ không cần đầy đủ các nội dung trên.

2. Các loại hóa đơn?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC) hóa đơn bao gồm các loại sau:

a,  Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

b, Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng được dùng cho các đối tượng sau:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh


Ví dụ: Doanh nghiệp A là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

c, Hóa đơn khác gồm: Tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d, Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

Hóa đơn đỏ hay còn được gọi là hóa đơn VAT. Theo quy định của bộ Tài Chính tại thông tư 119/2014/TT-BTC, hóa đơn VAT được hiểu là loại hóa đơn dành cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên, các tổ chức kể trên sẽ không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực:
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nội địa
- Vận tải quốc tế
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp khác được coi như xuất khẩu như xuất khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp…

Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh


Theo luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, phương pháp khấu trừ sẽ được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện theo quy định:
- Cơ sở kinh doanh có tổng doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong cả năm từ 01 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên sẽ không bao gồm hộ và cá nhân kinh doanh.
- Các cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 01 tỷ nhưng tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ, trừ các hộ và cá nhân kinh doanh.

Từ quy định trên, có thể thấy, hộ kinh doanh không kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Vậy đối tượng này sẽ không được xuất hóa đơn đỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho hộ kinh doanh cá thể thì sao? Trường hợp này, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn VAT cho hộ kinh doanh nếu doanh nghiệp đó kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Và trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể này, hóa đơn là của doanh nghiệp, tính vào số hóa đơn trong kỳ của doanh nghiệp đó nên có thể xuất hóa đơn VAT hoàn toàn bình thường.

4. Hồ sơ mua hóa đơn bán hàng đối với hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có:

- Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);
-  Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân;
- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;

Xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Lưu ý: Hộ kinh doanh có thể mua hóa đơn ở cơ quan thuế mà mình trực tiếp khai thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành bán hóa đơn cho hộ kinh doanh theo từng tháng.