Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021

I. Đăng ký hộ kinh doanh là gì? 

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021


- Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý cho sự ra đời của chủ thể kinh doanh”.

- Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã loại bỏ khái niệm về đăng ký kinh doanh.

- Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập; doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh

- Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này”.

- Việc đăng ký kinh doanh có sự mở rộng ra đới với hình thức hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

II. Một số lưu ý về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh gia đình

1.Về chủ thể được quyền thành lập hộ kinh doanh

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan

2.Về quyền và nghĩa vụ của chủ thể đăng ký hộ kinh doanh

- Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

- Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

3. Về địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021


Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

4. Về đặt tên hộ kinh doanh

Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về cách đặt tên khi thành lập hộ kinh doanh cá thể như sau:

- Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Cụm từ “Hộ kinh doanh” + Tên riêng của hộ kinh doanh.

-Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

-Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

-Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

-Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

5.Về ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt cả quá trình hoạt động.

Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì hộ kinh doanh sẽ bị cơ quan có thẩm quyền ra thông báo tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục thành lập, đăng ký hộ kinh doanh

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ kinh doanh
Cá nhân, nhóm cá nhân; hoặc người đại diện hộ gia đình; gửi 01 bộ hồ sơ khi thành lập kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh; nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh được quy định tại Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh; Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2021


Khi thành lập, đăng ký hộ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; hộ kinh doanh phải ghi ngành, nghề kinh doanh trên giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Về nguyên tắc, giống như việc thành lập doanh nghiệp; khi thành lập hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký kinh doanh; và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp; trung thực và chính xác các thông tin kê khai.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh; trả lời hộ kinh doanh về việc thành lập hộ kinh doanh

Khi tiếp cận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh; trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định của pháp luật

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi; bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh; hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. Cơ quan đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh