Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

 Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

Với quy mô vừa và nhỏ, vốn đầu tư ít mà lại đem lại lợi nhuận cho người dân, hộ kinh doanh đang là một trong những hình thức kinh doanh phổ biến hiện nay. Vậy hộ kinh doanh có  tư cách pháp nhân không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Hộ kinh doanh là gì? 

Khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”.

Như vậy, theo quy định trên có thể thấy hộ kinh doanh có các đặc điểm pháp lý như sau:

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?


– Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ.

– Hộ kinh doanh thường kinh doanh với quy mô nhỏ. Hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa chỉ và sử dụng dưới 10 lao động.

– Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh

2. Tư cách pháp nhân là gì?

Để xem Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không thì ta tìm hiểu quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 74) quy định về pháp nhân như sau:

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

– Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan;
– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

3. Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không?

Tương tự với hình thức doanh nghiệp tư nhân, hiện tại hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Theo quy định, pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của mình, mà hộ kinh doanh lại chịu trách nhiệm bằng chính tài sản riêng của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy không thể có tư cách pháp nhân.

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?


Trên cơ sở này có thể thấy, hộ kinh doanh không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Do vậy, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện và không được thực hiện các quyền mà các doanh nghiệp đang thực hiện.

4. Khi không có tư cách pháp nhân thì hộ kinh doanh cá thể sẽ gặp phải những hạn chế ra sao trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh?

Khi không có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh sẽ gặp một số hạn chế sau:

Không có tư cách pháp nhân, nhà đầu tư phải dùng tài sản của mình để trả nợ nếu Hộ kinh doanh thua lỗ. Vì theo quy định (Điều 66 Nghị định 78/2015) thì nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Nếu có tư cách pháp nhân thì sẽ tách biệt tài sản của Công ty và tài sản của nhà đầu tư, tức là nhà đầu tư không phải trả nợ thay Công ty khi Công ty thua lỗ.

– Tính chất hoạt động manh mún, nhỏ lẻ.

– Không có quy định của pháp luật điều chỉnh chặt chẽ, cụ thể về cơ cấu tổ chức, hoạt động, về quyền và nghĩa của các nhà đầu tư.

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?


– Chỉ được sử dụng dưới 10 lao động trực tiếp.

– Chỉ được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, không thể mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác.

– Mỗi cá nhân chỉ được đứng tên đại diện thành lập một hộ kinh doanh.