Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể

Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh cá thể là gì? Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh cá thể được dùng để làm gì? Mẫu tờ khai đăng ký thuế nào là phù hợp dùng cho hộ kinh doanh cá thể? Đó là những thắc mắc phổ biến của các hộ kinh doanh khi mới bắt đầu vào nghề. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các vấn đề trên.

1. Tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh cá thể là gì?

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể


Mẫu tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh cá thể là mẫu văn bản được ban hành kèm theo thông tu 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế để gửi tới cơ quan có thẩm quyền đăng ký thuế của hộ kinh doanh cá nhân.

2.Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể dùng để làm gì?

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể


 Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể dùng để đăng ký thuế với cơ quan có thẩm quyền sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế.

3.  Tờ khai đăng ký thuế Dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Mẫu 03-ĐK-TCT)

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể4. Hướng dẫn khai tờ khai đăng ký thuế dùng cho hộ kinh doanh cá thể

- Tên người nộp thuế
     Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. Trường hợp có Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh thì phải ghi đúng theo tên hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

-  Địa chỉ kinh doanh
     Ghi rõ địa chỉ kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gồm: số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax.

-  Địa chỉ nhận thông báo thuế
     Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ.

- Thông tin về đại diện hộ kinh doanh
     Ghi đầy đủ các thông tin của người đại diện của hộ gia đình, nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh (Họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại). Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng – số điện thoại/số Fax.

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
     – Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh của Việt Nam và cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

Tờ khai đăng ký thuế hộ kinh doanh cá thể


 – Đối với hộ kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu: Ghi rõ số, ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Riêng thông tin “cơ quan cấp” Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc).

-  Giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh
     Ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp 1 trong các giấy tờ của người đại diện hộ kinh doanh: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu; giấy tờ chứng thực khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Riêng thông tin “nơi cấp” chỉ ghi tỉnh, thành phố cấp.

- Vốn kinh doanh
     Ghi theo thông tin “vốn kinh doanh” trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không có thông tin về vốn kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì ghi theo vốn thực tế đang kinh doanh.

- Ngành nghề kinh doanh chính
     Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh.

- Đăng ký xuất nhập khẩu
     Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có hoạt động xuất, nhập khẩu thì đánh dấu “Có”, ngược lại đánh dấu “Không”.

-  Ngày bắt đầu hoạt động
     Ghi rõ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

-  Các loại thuế phải nộp
     Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải nộp.

- Tình trạng đăng ký thuế
     Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh lần đầu đăng ký thuế để cấp mã số thuế với cơ quan thuế thì đánh dấu X vào ô “Cấp mới”.

     Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh sau một thời gian không hoạt động kinh doanh đã chuyển mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh thành mã số thuế của cá nhân, hoạt động kinh doanh trở lại thì đánh dấu X vào ô “Tái hoạt động SXKD” và ghi mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp vào ô “Mã số thuế” của tờ khai.

- Thông tin về các đơn vị có liên quan
     Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có thêm các cửa hàng, cửa hiệu khác thì đánh dấu X vào ô “Có cửa hàng, cửa hiệu” đồng thời kê khai vào Bảng kê các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc” mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01.

- Tài khoản ngân hàng
     Nếu có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô “Có tài khoản ngân hàng”, sau đó phải kê khai vào phần “Bảng kê các tài khoản ngân hàng” mẫu số 03-ĐK-TCT-BK02.